Fordele ved lagerstyring software

lagerstyring software

Lagerstyring software lader dig til tage kontrollen over lageret. Du kan glemme alt om regneark og dataark. Lagerstyring software giver dig et meget præcist billede af lagerbeholdningen samt behovet for nye varer. Lagerstyring software kan nemlig også forecaste meget præcist. Og tage udsving og sæsoner med, som den menneskelige hjerne måske ikke kan overskue. Lageroptimering software kan forecaste om tendenser og udsving, der kan påvirke efterspørgsel og udbud.

Udover et bedre overblik frigiver denne måde at arbejde med lagerstyring også tid hos dine medarbejdere. Tid er penge, så det er bestemt ikke en uvæsentlig fordel ved lagerstyring software.

I denne artikel vil vi liste nogle af de fordele der ellers er ved lagerstyring software.

Rentabel vækst ved lagerstyring software

Lagerstyring software ændrer forecasting, prognoser og data i takt med at din virksomhed vækster. Lagerstyring software regulerer således løbende data af sig selv. Med et lagerstyring software implementeret får I evnen til at reagere hurtigt på de krav, markedet stiller. Det kan være nye trends og tendenser der vinder ind, eller sæsoner og højtider, der ændrer på markedskravene. Ændringer i disse faktorer kan ændre efterspørgslen på en vare fuldstændigt – både til det bedre eller værre. Her kan lagerstyring software hurtigt gennemskue det nye behov. Og det hjælper jer, med at få det rigtige på lager på det rigtige tidspunkt.

Optimer driftskapital med lagerstyring software

Ved kun at have præcis de varer på lager, der er behov for, frigør I driftskapital. Driftskapital er en enorm fordel, som for mange virksomheder er den største drivfaktor. For andre er et højere serviceniveau og kundeserviceniveau målet. Ved at frigive driftkapital, der ellers ville være bundet til lagerbeholdning, øger du lageromsætningshastigheden. Og den kan være med til at gøre, at I også hæver serviceniveauet overfor kunderne. På sigt investerer du mindre i produkter til lageret, som der reelt ikke er brug for. For dette beregner lagerstyring software præcist. Lagerstyring software hæver på denne måde niveauet på mange områder i virksomheden.

Lagerstyring program giver gennemsigtighed

Lagerstyring software er også med til at øge gennemsigtigheden for medarbejderne imellem. Og gennemsigtighed skaber en lettere arbejdsgang for de pågældende medarbejdere. Gennemsigtighed er med til at sikre, at hvis en medarbejder eksempelvis stopper, går informationen ikke tabt. Lagerstyring software gør det på den måde hele tiden lettere at optimere på de forskellige processer for forsyningskæderne. Lagerstyring software bidrager derved også til med at nå virksomhedens fastsatte KPI’er. Lagerstyring software giver nemlig et overblik over de fastsatte KPI’er. Når der er overblik over KPI’erne kan man også bedre reagere på dem. Evaluere på dem, for bedre at indfri dem. Sådan er lagerstyring software med til at påvirke bundlinjen og hele virksomheden.

Lagerstyring software skaber mere kontrol

Med lagerstyring software giver du dit team i f.eks. indkøb et indblik i hvordan det går med KPI’erne. De får den information de skal bruge, for proaktivt at kunne kontrollere forsyningskæderne til og fra lageret. Lagerstyring software beregner lagerbeholdning, behov for varer – og hvad I har behov for – og giver på den måde mere kontrollen over lageret tilbage. Du ved med lagerstyring software præcist hvad der er på lager, og hvad der eventuelt skulle mangle. Vækster virksomheden, genberegner lagerstyring software lagerniveauerne igen.

Det var blot nogle af de mange fordele der er ved at have et lagerstyring software implementeret.