Hjælp børn til bedre forståelse gennem visualisering med piktogrammer

Hvis du har et barn med særlige behov, kan de såkaldte piktogrammer være en rigtig god hjælp i forbindelse med eksempelvis organisering, opgaver og andre ting i hverdagen. Piktogrammer hjælper nemlig barnet med at visualisere ting, hvilket giver en bedre forståelse for barnet.

Du kan købe mange forskelllige piktogrammer, som hver især hjælper dit barn på forskellige måder. Fælles for alle piktogrammer er, at de gør barnet i stand til hurtigt at skabe sig et overblik ved hjælp af en visualisering, så barnet nemmere forstår eksempelvis en aftale eller en opgave, hvilket mindsker frustration og stres i det daglige, når du eksempelvis vil forklare barnet om en tid i kalenderen.

Sådan fungerer et piktogram

Et piktogram er sådan set bare et billede, der illustrerer et eller andet, som barnet kan knytte en betydning til. Billedet fungerer altså som en form for fortælling for barnet, da du kan sætte flere billeder sammen for at få barnet til at forstå en handling.

Du skaber med andre ord en form for rebus for barnet, så barnet nemt kan få et visuelt overblik over tingene. På den måde får du nemmere ved at forklare dit barn om eksempelvis en begivenhed eller en opgave.

Fordelen ved det visuelle overblik, som skabes ved hjælp af piktogrammer, er, at barnet får langt nemmere ved at forstå en kompliceret ting, som barnet ikke ville kunne forstå, hvis du forklarede barnet om det uden brug af billeder. På samme tid husker barnet bedre de ting, som du har forklaret via piktogrammer.

For barnet med særlige behov er piktogrammer ofte afgørende for en velfungerende dagligdag, da barnet føler sig mindre stresset og mere veltilpas, når det har nemmere ved at forstå de ting, du forklarer.

Piktogrammer kan således hjælpe dig og dit barn godt på vej til at få en sjovere og mere velfungerende dagligdag.