Hvad er højre vigepligt og hvorfor er det vigtigt?

Højre vigepligt er en af de to typer vigepligt, vi har i Danmark. Vigepligtsreglerne er med til at forhindre uheld på vejen, fordi alle ved, hvem der skal holde for hvem. Men meget tyder på, at højre vigepligt – i modsætning til den ubetingede vigepligt – er grund til meget forvirring i trafikken.

Hvad betyder højre vigepligt?

Højrevigepligt betyder, at man skal holde tilbage for al trafik, der kommer fra højre side. Du kan især støde på højre vigepligt på parkeringspladser og i villakvarterer, hvor alle veje har lige status, og der ikke med skiltning eller anden indikering (hajtænder fx) er angivet, at nogen har ubetinget vigepligt. I disse situationer gælder reglen for højre vigepligt.

Hvorfor er det vigtigt at vide hvad højre vigepligt er?

Vigepligtsreglerne er vigtige, fordi de er med til at sikre, at der ikke sker uheld på vejen. Men højrevigepligten kan være svær at håndtere i praksis, netop fordi den eneste indikation på, at der er højre vigepligt, er, at der ikke er indikeret noget som helst. Der findes ikke et skilt, der angiver steder, hvor højre vigepligt gælder. Det er derfor vigtigt at kende til højrevigepligten, og hvordan man skal forholde sig i de forskellige trafiksituationer. På den måde kan højrevigepligten håndteres på en sikker og fornuftig måde, og uheld kan undgås.

Hvad er vigepligt?

Vigepligt handler om, hvem der skal vige (holde tilbage) for hvem i trafikken, og det er vigtigt for trafikkens flow, at alle er klar over, hvem der har vigepligten. De fleste steder har sideveje ubetinget vigepligt, som er markeret med hajtænder, skiltning eller passage over anden belægning (for eksempel fortov eller cykelsti). Hvis man kommer fra en vej med ubetinget vigepligt, må man ikke køre ud, før det kan ske uden at genere den øvrige trafik.