Hvilke webshops sælger e væske i dag?

Mand ryger e cigaret

Der findes rimelig mange webshops der sælger e væske, men på baggrund af den nye lovgivning, er der mange der er i tvivl om hvor de kan købe e væske i dag, hvad man kan købe osv.

Det forsøger denne artikel derfor at svare på.

Køb der hvor du plejer

Har du allerede et sted hvor du plejer at købe e væske, så vil det typisk være muligt for dig at fortsætte med det. En af de nye regler er at alle produkter skal være anmeldt til og godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, så derfor vil du måske opleve at nogle produkter som du tidligere kunne få, pt. ikke kan fås da de endnu ikke er anmeldt.

Hos større E-cigaret forhandlere hvor man har kapaciteten til at kunne håndtere de mange nye regler kan du dog ofte få de produkter som du plejer.

Din eCigaret ApS er en af Danmarks største forhandlere som allerede nu kun sælger varer der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Hvad hvis jeg er ny bruger af e væske og e cigaretter

Der findes lige nu rigtig mange smagsvarianter og muligheder for mere eller mindre nikotinindhold. Hvis du er ny bruger kan det være lidt svært at finde rundt i de forskellige betegnelser.

Du kan selvfølgelig godt læse de forskellige guides på hjemmesiderne osv., men det kan også være en stor fordel for dig at ringe eller skrive til webshoppen for at få hjælp og vejledning til at vælge det helt rigtige produkt.

Din eCigaret ApS har også en fysisk butik hvis du mere er typen der hellere vil have rådgivning henover disken, og evt. prøve at se produkterne og holde en e-cigaret i hånden.

Det er vigtigt at du føler dig tryg og godt hjulpet til at vælge det rigtige produkt.

Du kan stadig få e væske med smag

Selv om der er trådt en lang række nye regler i kraft, så er det stadig muligt at få e væske med forskellige smage. Det er nemlig stadigvæk tilladt at sælge væsker fra før den dato hvor loven trådte i kraft.

Det vil fra 1 april 2022 være ulovligt at sælge e væske med smagsstoffer ud over tobak eller mentol.

Det er selvfølgelig for at beskytte unge mennesker mod at begynde at ryge fordi det har en lækker smag af frugt eller andet.

Køber du bland selv e væske nu kan det holde sig i ca. 2 år, og måske længere tid hvis det opbevares i køleskab og kun blandes lidt af gangen.