Kontraktstyring, projektstyring og sagsstyring med WorkPoint 365

Som virksomhed er der mange områder man skal have styr på i det daglige for at kunne se resultater på bunden. Kontraktstyring, projektstyring og sagsstyring er områder mange virksomheder negligere og områder hvor man har outdatede og langsomme løsninger. Det kan koste virksomheden dyrt at bruge for mange ressourcer på at opretholde disse områder. WorkPoint 365 indeholder kompatible og smarte løsninger til at håndtere data på. Under denne paraply findes sagsstyring, projektstyring og kontraktstyring som er områder der bare skal være styr på i en moderne verden med et stort fokus på GDPR og generel brugeroplysninger og opbevaringen af dette.  

Kontraktstyring med WorkPoint 365 holder kontrakterne opdaterede

Kontraktstyring Løsning i WorkPoint 365 kan understøtte en bred vifte af personlige arbejdsgange og arbejdsprocesser. Arbejd i velkendte Microsoft programmer såsom Excel, Outlook og SharePoint. Det er en let og effektiv måde hvorpå man kan tilgå kontraktstyring i velkendte programmer. 

Der stilles store krav til Contract Managers; de skal have styr på kontraktuelle forhold og lovgivning, de skal være effektive, kontrakterne skal være fejlfrie, de skal have et godt overblik, de skal være opdateret med processer og procedurer, og de skal samarbejde med deres kollegaer.

De ansvarlige for kontrakterne i virksomheden er underlagt en masse krav i forhold til de kontraktuelle forhold. For at skabe en nem og effektiv sagsbehandling kan man gøre brug af en Microsoft løsning, som strømliner processerne i kontraktstyring. For at skabe et mere naturligt flow i hverdagen, kan man få vigtige informationer ned på en mobilapp, der giver en større grad af frihed og kontrol over projekter i arbejdet, uanset hvor du er placeret. Det kan let tilgås både på jobbet eller på hjemmekontoret hvis det er en nødvendighed. Den frihed er ultra vigtig i arbejdslivet. Kontraktstyring og projektstyring i skyen er en god måde, hvorpå man kan være effektiv online uanset din placering. Det kan være for en medarbejder der arbejder hjemme en gang om ugen, hvor man har brug for at tilgå vigtig og relevant data, er det en mulighed. 

Projektstyring direkte i skyen 

Med projektsstyring i Workpoint 365 har du mulighed for at automatisere arbejdsgange, hvor der kan være godkendelsesflows eller kontrolprocesser undervejs. 

Med Project Management life cycle understøttes hele projektets livscyklus fra intelligent projektstyring  til idé-, analyse- og planlægning og videre igennem projektgennemførelsen, implementering, projektafslutning og evaluering. Projektstyringsløsningen understøtter fasestyring af projektlivscyklus samt gatestyring med eksempelvis automatisering af opgavetildeling og godkendelsesforløb. 

ESDH-Sagsstyring understøtter lang række af sagstyper

Med en ESDH-sagsstyring kan man understøtte sagsgangene fra sagsoprettelse, igennem godkendelsesforløbet og videre til kvalitetssikring og sagens afslutning. Det giver en mere flydende og effektiv sagsbehandling undervejs i forløbet. 

Sagsstyring som løsning indeholder mange fordele, nogen af dem er:

  • Sagsoverblik over sagsdokumenter, parter, møder, notater, e-mails mv.
  • Procesoverblik over fremdrift og deadlines
  • Kvalitetssikring med indbyggede godkendelsesprocedurer, notifikationer, kontrolprocedurer mv.

WorkPoint 365 indeholder mange fede og automatiserede løsninger, der kan være med til at øge kvaliteten og effektiviteten på arbejdsgangen.