Sådan passer du på trafikanter og vejarbejdere

Når vejarbejde udføres, er det af afgørende betydning at sikre både trafikanternes og vejarbejdernes sikkerhed. Vejarbejdszoner kan være farlige områder, hvor risikoen for ulykker er høj. For at mindske denne risiko er der to vigtige faktorer, der skal tages i betragtning: afskærmning af arbejdsområder og sikkerhedsudstyr til vejarbejdere.

Afskærmning af arbejdsområder med trafikværn, skilte og hegn

En effektiv måde at beskytte både vejarbejdere og trafikanter er at etablere en tydelig og sikker arbejdszone. Dette kan gøres ved at opsætte afskærmning omkring arbejdsområdet ved hjælp af trafikværn, skilte og hegn. Det kan f.eks. være:

  • Trafikværn: Trafikværn er ofte brugt til at skabe en fysisk barriere mellem arbejdsområdet og trafikken. Disse kan være midlertidige barriereværn, der kan opsættes og flyttes efter behov. Trafikværn kan være lavet af metal, plast eller beton og hjælper med at forhindre, at køretøjer utilsigtet kommer ind i arbejdszonen.

  • Skilte og markeringer: Korrekt skiltning og markeringer er afgørende for at advare trafikanter om vejarbejdet og for at guide dem sikkert gennem området. Brug tydelige og letforståelige skilte, der angiver, at der er vejarbejde, og at de skal reducere hastigheden eller følge alternative ruter. Brug også markeringer på vejen for at vise trafikanterne, hvor de skal køre.

  • Hegn: I visse tilfælde kan det være nødvendigt at opsætte midlertidige hegn omkring arbejdsområdet for yderligere at afskærme trafikken.

Sikkerhedsudstyr til vejarbejdere

Det er afgørende, at vejarbejdere bærer passende sikkerhedsudstyr for at minimere risikoen for personskade. Sikkerhedsudstyr kan f.eks. være:

  • Reflekterende beklædning: Vejarbejdere skal bære reflekterende beklædning, så de kan ses tydeligt af trafikanterne, især i dårlige lysforhold eller om natten. Reflekterende veste, jakker eller bukser med høj synlighed er vigtige for at øge synligheden og reducere risikoen for sammenstød.

  • Hjelme: Vejarbejdere skal altid bære sikkerhedshjelme for at beskytte hovedet mod potentielle faldende genstande eller kollisioner. Hjelme skal være korrekt justeret og opfylder de gældende sikkerhedsstandarder.

  • Sikkerhedssko: Vejarbejdere skal have behagelige og sikre sikkerhedssko, der beskytter deres fødder mod potentielle skader. Skoene skal være slip- og punkteringsfaste samt have en god grebsevne for at undgå faldulykker.